Zapisy dzieci do Przedszkola

Publiczne Przedszkole w Kunowie ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Podstawą zapisu dziecka do przedszkola jest WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KUNOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019. Rekrutacja trwa od 6 do 21 marca 2018, a w ciągu roku na zwolnione miejsca. Listę dzieci przyjętych podaje się do wiadomości zainteresowanych przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU W KUNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 6 marca do zakończenia rekrutacji (21 marca 2018) w sekretariacie przedszkola w godzinach 7:30 – 16:00.


DO POBRANIA:
  1. ULOTKA REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KUNOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018
  2. REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KUNOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018
  3. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KUNOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018
  4. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W KUNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Copyright © 2008-2018 PKw. Wszelkie prawa zastrzeżone.