O Nas

Publiczne Przedszkole w Kunowie istnieje od 1957 r. Usytuowane jest na osiedlu między blokami w bezpiecznej odległości od ruchliwej ulicy. Mieści się w wolno stojącym parterowym budynku. W przedszkolu znajdują się 4 sale dydaktyczne. Są to pomieszczenia przestrzenne, jasne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. W placówce funkcjonuje 5 grup przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w związku z brakiem jednej sali dydaktycznej od kilku lat zajęcia starszych przedszkolaków odbywają się w użyczonej sali Szkoły Podstawowej w Kunowie). Pracuje tu miły i serdeczny personel zapewniający dzieciom wszechstronny rozwój. Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi, systematycznie pogłębiają swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. W obecnej chwili większość wychowawców posiada dodatkowe kwalifikacje, uprawniające do prowadzenia różnego typu zajęć dodatkowych. Preferujemy model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, umiejętnie wykorzystując jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe. Pracę nauczycieli wspomagają specjaliści zajęć dodatkowych - logopeda i terapeuta , prowadzący zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Ten rodzaj pracy pozwala także na objęcie opieką, wychowaniem i edukacją dzieci z deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnością.

Oprócz programu edukacyjnego, wysoko wykształconej kadry, nowoczesnych form i metod pracy z dzieckiem oraz sprawnej obsługi - istotną rolę w nadawaniu wizerunku przedszkola pełnią oczekiwania rodziców. Nauczyciele preferują indywidualny kontakt z rodzicami, zebrania grupowe, zapraszają rodziców do udziału i współpracy w licznych imprezach przedszkolnych.

W przedszkolu realizowanych jest szereg programów własnych nauczycieli, które w znaczny sposób uzupełniają podstawę wychowania przedszkolnego, tym samym podnoszą jakość procesu edukacji. W otoczeniu przedszkola znajduje się rozległy ogród o powierzchni ok. 250m kw., a na nim plac zabaw. Plac jest ogrodzony, pełen zieleni, oddzielony od ulicy wysokim żywopłotem. Kilka lat temu unowocześniono sprzęt terenowy do zabaw ruchowych poprzez zakup nowoczesnych huśtawek i zjeżdżalni, drabinek do wspinania. Jednakże wzrastająca liczba dzieci oraz eksploatacja sprzętu stwarza potrzebę zakupu dodatkowych, nowoczesnych urządzeń do zabaw ruchowych . Przedszkolny ogród ma niepowtarzalny klimat.

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój, dobre wychowanie i poczucie bezpieczeństwa. Każde dziecko ma możliwość odnoszenia sukcesów. Gwarantujemy ciągłość kontaktów nauczyciela z dzieckiem przez wszystkie lata jego pobytu w przedszkolu.

Copyright © 2008-2018 PKw. Wszelkie prawa zastrzeżone.